Doradztwo podatkowe

zwrot_podatku
W działalności każdej firmy, jak również w życiu każdego podatnika zdarzają się sytuacje wymagające zasięgnięcia porady, bądź konsultacji w celu rozwiązania określonego problemu lub zasięgnięcia informacji niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji. Świadczymy, usługi dla wszystkich Klientów, niezależnie czy jesteś związany z Biurem Rachunkowym OMEGA umową, czy też zagubionym w gąszczu przepisów i paragrafów podatnikiem.

W ramach usługi doradztwa podatkowego oferujemy szeroki wachlarz różnorodnych form wsparcia, w tym m.in.:
 • konsultacje oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe
 • kontrole i konsultacje w sprawach związanych z poprawnością dokumentacji i rozliczeń podatkowych w związku z zaległościami lub zaniedbaniami w księgowaniu
 • przygotowanie podatnika do złożenia wyjaśnień przed organami podatkowymi w prowadzonych postępowaniach kontrolnych lub przygotowanie dokumentacji pokontrolnych, poprawek i korekt
 • pomoc Klientom w egzekwowaniu ewentualnych odszkodowań i kar pieniężnych
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz formy prowadzenia działalności dla nowopowstających firm
 • doradztwo w zakresie międzynarodowych transakcji WDT, WNT
 • doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych
 • współpraca z Kancelarią Prawną w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniu sadowym, sporządzaniu nakazów zapłaty, zastępstwie procesowym przed sądem administracyjnym, oraz pomocy klientom we wszystkich aspektach prowadzonej działalności
 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego
 • inne formy doradztwa

  ... Kto pyta, nie błądzi ...

  Zakres oraz wybór konkretnej formy doradztwa zależy wyłącznie od Klienta. Przedstawienie szczegółowe problemu pozwoli na szybką ocenę sytuacji i uzgodnienie dogodnego terminu spotkania. Informujemy, że porad i konsultacji udzielamy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

DORADZTWO PODATKOWE