Obsługa kadrowo-płacowa

W ramach tej usługi odpowiednio wykonujemy:
 • opracowanie karty informacyjnej określającej podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania pracowników
 • prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów
 • przygotowywanie standardowych umów o prace z pracownikami
 • zgłoszenie pracodawcy do Sanepid-u oraz do Państwowej Inspekcji Pracy
W ramach tej usługi odpowiednio wykonujemy:
 • przygotowywania list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez klienta
 • sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom
 • sporządzania i składania w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników
W ramach tej usługi odpowiednio wykonujemy:
 • sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarcza
 • sporządzania i składania w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych
W ramach tej usługi odpowiednio wykonujemy:
 • świadczymy, także dodatkowe usługi, które nie wchodzą w zakresy umów
 • sporządzenie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy [PIT-11]
 • wszelkie inne czynności związane wykonywane na życzenie klienta

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA